Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających profil Facebook oraz Instagram

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :WET-ART sp. z o.o.
  Wojcieszyce, ul. Kokosowa 6, 66-415 Kłodawa

  tel.+48 95 725 21 24, e-mail: biuro@wet-art.pl

 1. Dane podlegające przetwarzaniu podczas odwiedzin na profilu Facebook oraz InstagramAdministrator będzie przetwarzał następujące dane:
 1. osób, które dokonały subskrypcji na profilu Facebook/Instagram Administratora poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj
 2. podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez użytkownika na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook/Instagram, zdjęcie profilowe (o ile występuje),
 3. dane opublikowane przez użytkownika na profilu Facebook/Instagram należącym do Administratoraanonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profil Administratora, dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z Facebook, gromadzone dzięki „plikom cookies”, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkowników zarejestrowanych na Facebook, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia profilu Administratora.
 1. Cele przetwarzania Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 1. zarządzania profilem na portalu społecznościowym Facebook/Instagram, na warunkach i zasadach określonych przez Facebook Inc. (w tym udzielania odpowiedzi na Twoje posty i komentarze oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników)
 2. informowania o aktywności administratora, promowaniu różnych wydarzeń, które organizuje administrator,
 3. informowania o usługach oraz produktach Administratora,
 4. budowania i utrzymania społeczności związanej z Administratorem,
 5. komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook/Instagram (komentarze, chat, wiadomości),
 6. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na wyraźnie zakomunikowane zainteresowanie naszymi usługami lub działalnością,
 7. ewentualnego ustalania oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
 8. analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profilu

Podstawą prawnąprzetwarzania

  Twoich danych osobowych jest:
 1. zgoda użytkownika, wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające, jakim jest dokonanie subskrypcji profilu Administratora poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na profilu Administratora (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 2. prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie przetwarzania danych na potrzeby właściwego zarządzania profilem oraz na potrzeby postępowania mającego na celu ochronę praw Administratora lub dochodzenie roszczeń.
 1. Okres przechowywania danych osobowychDane osobowe przechowywane będą przez okres :
 1. dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody,
 2. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przetwarzane będą do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ustania tego interesu,
 3. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profil Administratora dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” przetwarzane będą przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
 1. Odbiorcy danychOdbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiot świadczący obsługę prawną Administratora.W związku ze specyfikacją portalu Facebook/Instagram, informacje o osobach obserwujących profil Administratora, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
 1. Twoje prawaPrzysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
  • prawo do żądania abyśmy usunęli Twoje dane osobowe;

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

 • prawo do złożenia sprzeciwu ze względu na Twoją szczególną sytuację
 • prawo cofnięcia zgody (gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Przekazywanie danych do państwa trzeciego Administrator danych nie przekazuje danych poza terytorium UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do korzystania z profilu Administratora.Ponadto informujemy, że administrator aplikacji Facebook/Instagram jako dostawca narzędzi związanych z profilem jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z aplikacji, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne. W szczególności administrator aplikacji Instagram w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających profil. W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez administratora aplikacji Facebook/Instagram tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu osób odwiedzających facebook/instagram), które mogą być udostępniane Administratorowi prowadzącemu swój profil facebook/Instagram.